کمد لباس

فضا مثل کمد آقای ووپی، نظم مثل کمد باربی

اینکه ما کمد لباس بزرگ داشته باشیم و وسایل و لباس هایمان را مرتب در آن چیده باشیم کار سخت و پیچیده ای نیست و از عهده هر فردی برمی آید!

اگر توانستیم در فضای کم و کمدهای کوچک این نظم را داشته باشیم کار هنرمندانه کرده ایم که این به طراحی حرفه ای کمد و هنر چیدمان ما بستگی دارد.

مهم نیست که شما چقدر فضا دارید، مهم این است که چطور از آن بهترین استفاده را می‌کنید.

قطعا بخاطر دارید انیمیشن آقای ووپی را، و اینکه چطور هر بار در کمدش را باز می کرد

کوهی از وسایل به بیرون پرت می شد! صحنه ای که در بالا مجسم کردید

از صحنه های است که من در خوابگاه دانشجویی زیاد می بینم .

مخصوصا صبح ها وقتی با نهایت سرعت و دقت خود را برای رفتن به دانشگاه آماده می کنم . اما دیدن یک کمد بهم ریخته واقعا ناراحت کننده است و صد البته ناراحت کننده تر هم خواهد بود

وقتی هم اتاقیم که انصافا موجود مرتب و تمیزی است به راحتی در کمدش را باز می کند

و در یک چشم برهم زدن ده جفت جوراب تمیز با اشتیاق خودشان را توی بغل او می اندازند.

خلاصه اینکه من امروز صبح با این صحنه غم انگیز روبرو شدم .

همه اجزای کمدم بلند بلند صحبت می کردند و اجازه نمی دادند صدا به کسی برسد .

مثل اینکه در این بین بعضی ها باهم درگیری فیزیکی پیدا کرده بودند . گروه لباسهای مهمانی با لباسهای کار مشکل پیدا کرده بودند و از جایگاه و شان خود ناراضی بودند .

لباسهای کار بیچاره ام تمام شرارت خود را بکار گرفته بودند و همه کمد را چرکی و عرقی کرده بودند!

حالا در این بین من تنها جوراب سفید خال خالیم را صدا می زدم که بیا دیرم شده است.

اما بالاخره دموکراسی که من در محیط اتاقم برقرار کرده بود، ایجاب می کرد به حرفهای همه شان گوش دهم.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *