آدرس کارخانه

مشهد - خواجه ربیع - کیلومتر 3 بلوار بهمن روبروی روستای گرجی صنایع چوب چوپر (mdf صفایی سابق)

تلفن کارخانه

09150852400-32626200-32626700

<

آدرس فروشگاه 1

مشهد - خیابان کلاهدوز- بین کلاهدوز 36 و 38 نبش تقاطع اسفندیانی

تلفن فروشگاه

37271352-09150852404

آدرس فروشگاه 2

مشهد - چهارراه برق - بین شیخ صدوق7 و 9 نبش بازار مبل رضا

تلفن فروشگاه

32714756-09150852405

آدرس فروشگاه 3

مشهد - بین کلاهدوز 42 و 44 فروشگاه چوپر

تلفن فروشگاه

37285479-09150062407

    صنایع چوپر